Red­‐slipped Gold-­drips Stone-­burst bowl Black-­slipped Gold‐drips bowl Yellow­‐slipped Stone­‐burst Pink-­sky-­slipped Kairagi Shino bowl Platinum Kairagi Shino bowl 2